Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan

Dieren vertonen gedragspatronen waarin iedereen die slim genoeg is om hun levenslessen op te merken, helende boodschappen kan ontdekken. Deze kostbare geschenken van helende kracht zijn gratis. Aan elke les ligt een belangrijk idee of concept ten grondslag.

In werkelijkheid heeft elk dier van de schepping honderden lessen te schenken. Al deze lessen zijn bovendien krachten waarop een beroep kan worden gedaan. Wanneer je beroep doet op de kracht van een dier, vraag je om in volmaakte harmonie te raken met de kracht van het wezen van dit schepsel.

Totemdieren, Dier Gidsen of Totems zijn en zijn geen deel van de Wiccan of Hekserij Tradities. Totems zijn diep geworteld in de geschiedenis van de Amerikaanse indianen, Sjamanen en andere stammen organisaties en tradities. Krachtdieren kunnen je gidsen en beschermen in de spirituele wereld in in je dromen. Maar ze kunnen je ook in je bewuste staat assisteren. Misschien ben je iets aan het leren en heb je problemen het te begrijpen. Vraag Wolf voor hulp; hij is de grote leraar. Totemdieren zijn niet gelimiteerd tot zoogdieren. Ook vogels, insecten, reptielen, amfibieën en mythologische dieren kunnen behulpzaam zijn. Kinderen kunnen heel makkelijk leren met Krachtdieren te werken. Zij staan heel open voor contact met dieren en daarom kunnen ze daar veel succes mee boeken. Het eren van een dier is geen aanbidding. Het is de erkenning van hun krachten en hun zijn als broeder en zuster van het gehele universum. Het is een teken van onze dankbaarheid voor hun hulp. De energie van de dieren, vogels en andere wezens die ons assisteren horen geëerd te worden. Te lang hebben we deze wezens onderworpen; zij die aan ons gelijk zijn in het systeem van het universum. De Indianen laten vaak tabak bladeren op de grond achter als geschenk. Je kan ook wierook branden om je Totem te eren. Als je dieren eert voor hun  wijsheid en energie, laat dan altijd een geschenk achter. Vergeet niet "Dank je wel" te zeggen. Voor de hulp die ze ons geven verdienen ze onze dankbaarheid!

Elk dier heeft een machtige en krachtige geest. Deze geest kan die van het dier zelf zijn, of van een ziel, die zich van het dier en zijn beeld bedient, om boodschappen uit zijn wereld over te brengen naar de mens. Elk dier bezit individuele talenten en gaven. Door bestudering daarvan komen we te weten wat voor soort medicijn, toverkracht en macht van het dier ons kan helpen ontwikkelen in ons eigen leven. Het is mooi en belangrijk om te beseffen dat elk dier als het ware gespecialiseerd is in iets. Levenslange krachtdieren zijn gewoonlijk wilde dieren en geen huisdieren. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen, maar deze fungeren vaak feitelijk slechts als schakel naar het echte krachtdier. Zo kan een hond een schakel naar de wolf, prairiewolf, of een ander in het  wild  levend lid van de hondachtigen zijn. Een kat kan een schakel zijn  naar  een wild lid van de familie der katachtige, zoals de panter, leeuw of tijger. Het dier kiest ons uit, niet andersom. Velen denken dat ze zomaar een dier kunnen uitkiezen en ermee kunnen beginnen te communiceren. Gewoonlijk wordt de keuze daarbij ingegeven door het ego. De betrokkene kiest een dier uit dat hem machtig en magisch lijkt en waarop hij trots kan zijn en niet zozeer een dier dat harmonieus bij hem past. Meestal leidt dat tot niets, of het moet frustratie zijn. Geen enkel dier is beter of slechter dan een ander. Elk dier heeft iets unieks te bieden. We moeten een diepere relatie met onze totem ontwikkelen. We kunnen er alleen mee communiceren, indien we hem respectvol behandelen en zijn kant van de zaak leren begrijpen.

Mitakuye Oyasin.

(We are all related)