Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan

Roofvogel. (in het algemeen)

Kracht; Potentie; Geestelijke verlichting; Vrijheid; Oog voor detail; Geduld; Grensverleggend; Heling; Genezing; Schepping; Leiderschap; Bewustzijnsverruiming; Spirituele verbondenheid met de Grote Geest; Boodschapper van de schepper; Moedig; Helderheid; Leert om het hele plaatje te zien; Ontwikkelen van objectiviteit; Ziet het grote panorama van het leven; Overziet het grote geheel; Doe wat stappen terug om je blik op het geheel te kunnen richten; Gebruik wat je hebt en doe wat het beste voor je is; Noodzaak om flexibel te zijn en je aan te passen; Handel met snelheid en gratie; Een nieuwe situatie of ervaring; Onschuld; Communicatie in al zijn uitingsvormen; Wees klaar om te handelen wanneer zich een kans voordoet; Er nadert een tijd van transformatie; Blijf gegrond te midden van nieuwe geestelijke en paranormale energieën; Doe nieuwe pogingen; Kom je verplichtingen na; Geest, Zelfrespect, Wijsheid, Inzicht, Verbondenheid met de kosmos; Tijd van belangrijke genezing, Contact met geesten; Visie; Efficiëntie; Levenslust; Aanpassingsvermogen; Tijd voor magische manoeuvres; Scherp; Doortastend; Zintuigen openstellen en handelen; Geestelijke visioenen; Bescherming om je heen; Purificatie van lichaam, denken en geest; Zelfvertrouwen; Transformatie; Dood en wedergeboorte; Ontwaken; Synchroniciteit toelaten; Werk samen met anderen voor meer succes; Begeleid zielen naar de zielenwereld; Vliegleraar;Leert de acrobatiek van het leven; Controleert snelheid en beweging; Kennis van magie; Communicatie met de wereld van de doden; Boodschapper van het dierenrijk; Kondigt een bijzondere gebeurtenis aan; Scherpe waarnemer; Overzicht houden; Bekijk je huidige situatie van alle kanten en treed dapper tegemoet; Wordt geassocieerd met de God Horus; Stevig in de Aarde en in jezelf; Koninklijkheid; Herkent en ontvangt de tekens uit de andere realiteit; Avontuur; Passie; Inzicht; Behendigheid; Onderscheidingsvermogen; Alert; Timing; Magie; Verzorgen; Bevorderd het leven in het 'Hier en Nu'; Tijd van hernieuwde gezondheid; Zuivering; Transformatie; Oplettendheid; Waarheid; Besef; Concentratie; Veiligheid; Wendbaarheid; Bezorger van belangrijke berichten en sta hier voor open; Spirituele overgave; Houd een reserve achter de hand met je activiteiten.


Wilt u de uitleg van dit krachtdier graag hebben klik u dan op de link (klik hier), u krijgt dan een pdf-bestand dat u kunt opslaan.